Situația salariilor în județul Iași. Care sunt sectoarele cu salariile cele mai ridicate

baniComparativ cu Bucure?ti sau Cluj, prostate ie?enii câ?tig? cu 45%, link respectiv 16% mai pu?in. Acest lucru se datoreaz? infrastructurii nedezvoltate ?i lipsei investitorilor.

Aceste date sunt furnizate de Institutul Na?ional de Statistic?, conform c?ruia în luna octombrie a anului trecut, în jude?ul Ia?i câ?tigul salarial mediu net era de 1.524 lei/persoan?. Cele mai mari venituri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, aici retribu?ia medie net? fiind de 1.598 lei. La polul opus se situeaz? lucr?torii din agricultur?, vân?toare ?i alte servicii anexe, silvicultur? ?i pescuit, cu un salariu mediu ce nu dep??e?te 1.100 de lei. De?i salariile medii sunt sc?zute comparativ cu alte regiuni, unele produse sau servicii au pre?uri similare cu cele din Bucure?ti, Cluj sau Timi?oara, ora?e în care salariul dep??e?te valoarea celui din Ia?i.

Sursa

Comentarii

comentarii