ȘOCANT! A rămas doar cu jumătate de chip după ce medicii i-au extirpat tumoarea

Desfigurat de o tumoare din obrazul stâng!

Eric Morger, cure un b?rbat în vârsta de 60 de ani din Marea Britanie a ajuns în situa?ia de a nu mai putea s? m?nânce, illness s? bea ?i nici s? vorbeasc? dup? ce medicii l-au diagnosticat cu cancer la obraz. B?rbatul avea o tumoare de m?rimea unei mingi de tenis în obrazul stâng.
Dup? ce a urmat un tratament, capsule medicii au fost nevoi?i s? îi îndep?rteze tumoarea. Interven?ia a fost un succes din punct de vedere medical, îns?, Eric Morger a r?mas desfigurat. ?i-a pierdut ochiul stâng, osul care sus?ine obrazul precum ?i mandibula din partea stâng?. Practic, ?i-a pierdut jum?tate de chip. Nu mai putea s? vorbeasc? ?i era hr?nit printr-un tub.
Îns?, dup? patru ani de la opera?ie, b?rbatul în vârst? de 60 de ani are ?ansa unei noi vie?i. Medicii au proiectat o protez?, iar chipul s?u a început s? capete contur. Gra?ie acesteia, Eric Morger poate s? se hr?neasc? singur. Proteza este unic?, fiind conceput? cu ajutorul unei tehnici medicale revolu?ionare.
,,Înainte de opera?ie, nu m? a?teptam s? r?mân f?r? jum?tate de chip. Dup? ce m-am trezit mi-am spus <<Nu voi mai avea niciodat? chip>>. Eram atât de ?ocat încât nu-mi venea s? m? dau jos din pat. În lunile ce au urmat opera?iei am fost într-o depresie accentuat?. Nu puteam mânca ?i eram nevoit s? imi ?in gura cu mâna ca s? pot vorbi”, a declarat Eric Morgen unui cotidian britanic. Proteza a însemnat pentru el o rena?tere! B?rbatul este atât de fericit, încat este hot?rât s? se c?s?toreasc? cu logodnica lui, Karen.

Sursa

Comentarii

comentarii