Soluții pentru a-ți salva relația

Oricât de perfect? ni s-ar p?rea rela?ia în care suntem implica?i, sick vine un timp în care suntem nevoi?i s? dep??im unele obstacole în a?a fel încât „pauza” s? nu se concretizeze într-o desp?r?ire.

Este perfect adev?rat c? nu exist? un panaceu al rela?iilor care sunt pe punctul s? se destrame, cheap îns? pot exista câteva „artificii” care-l pot face s? se râzgândeasc? în ceea ce prive?te posibilitatea de a renun?a.

Iat? care sunt acestea:

Frumuse?ea conteaz?! – nu este o noutate faptul c? b?rba?ii sunt atra?i în prim? faz? de aspectul fizic al persoanei de lâng? ei. De aceea, stomach indicat ar fi s? încerci pe cât posibilul s?-i atragi aten?ia printr-un machiaj, o ?inut? mai atr?g?toare, în momentele în care sunte?i doar voi doi. Nu neglija acest aspect, pentru c? o dat? ce tu nu-i vei mai atrage aten?ia, cu siguran?? va c?uta o persoan? care s?-i satisfac? aceste „pl?ceri vizuale”.

F?-i surprize – pare destul de u?or, îns? trebuie avut grij? s? fie surprize pl?cute, nu nepl?cute. Asta înseamn? s?-i g?te?ti o cin? romantic? nu doar în caz de evenimente speciale, s?-i cumperi un tricou pe care ?tii c? ?i-l dore?te, s?-i faci toate poftele. Dovede?te-i c? el e cel mai important pentru tine!

Las?-i timp ?i pentru el – b?rba?ii simt nevoia s? stea la o bere doar cu prietenii lor, dar asta nu înseamn? c? nu te mai iube?te, ci doar vrea s? aib? pu?in timp ?i pentru pl?cerile lui de când era burlac. Un meci de fotbal cu b?ie?ii nu ?i-ar face nici ?ie r?u. În timp ce el este plecat, tu îi po?i preg?ti masa pe care s? o servi?i împreun?. Dac? i-ai l?sa acest spa?iu, s-ar îndr?gosti ?i mai mult de tine, v?zând c? e?ti dispus? s?-l în?elegi ?i nu s?-l cic?le?ti mereu.

Gelozia este o metod? – acest lucru nu înseamn? c? trebuie s?-l în?eli, îns? îi po?i l?sa impresia c? oricând e posibil s? te piard? dac? nu-?i reface interesul pentru rela?ia voastr?. S? nu uit?m c? ne-am obi?nuit, din p?cate, în a aprecia persoanele abia dup? ce le pierdem.

B?rba?ii vor s? fie l?uda?i – faptul c? b?rba?ii simt ?i ei nevoia, ca ?i femeile, s? fie l?uda?i chiar ?i pentru micile lucruri pe care le fac nu mai este de mult o noutate. De exemplu, ar fi frumos s?-i spui seara cât de bine ?i-a asortat el singur cravata cu c?ma?a diminea?a când a plecat la servici,  acest lucru f?cându-l s? prind? mai mult? încredere în el.

F? tu prima o schimbare –  e inevitabil ca dup? un timp mai îndelungat s? intervin? o rutin?. De aceea, el va aprecia inten?ia ta de a-?i schimba coafura, stilul vestimentar sau chiar modul de via??. În acest mod îl vei face s?-?i doreasc? ?i el s? contribuie la schimb?rile care pot salva rela?ia voastr?, pentru c? nici el nu ?i-ar dori s? v? desp?r?i?i din motive pur ?i simplu banale.

 

sursa

 

Comentarii

comentarii