Soţii Năstase: un nou recurs în dosarul Zambaccian

nastaseAst?zi, advice 4 noiembrie, so?ii N?stase s-au prezentat în fa?a instan?ei Cur?ii Supreme

În dosarul Zambaccian, Adrian ?i Daniela N?stase sunt cerceta?i pentru modul în care au achizi?ionat mai multe bunuri de provenien?? din China. Ace?tia au fost condamna?i în martie 2012 la 3 ani de închisoare cu suspendare.

La ultimul termen, Daniela N?stase a adus acte doveditoare care certificau starea de s?n?tate precar? ce o scutea de declara?ii.

Ace?tia au ajuns în jurul orei 9.00 la Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie. Adrian N?stase a declarat c? atât el, cât ?i familia sa se simt h?r?ui?i, iar dosarul nu este decât un instrument politic. El a mai precizat c? inten?ia acestui dosar este de a-l scoate din via?a politic?, lucru care s-a ?i întâmplat. De asemenea, fostul premier este nemul?umit de situa?ia în care se afl?, în ultimii ani fiind nevoit s? vin? de aproximativ 200 de ori la Curtea Suprem?.

Adrian N?stase a adus probe în dosarul în care este cerectat. El a afirmat în fa?a judec?torilor c? o parte din probele Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie nu sunt adev?rate, justific?ndu-se prin diferen?a temporal? a evenimentelor. Astfel, cei 100 000 de dolari care se presupune c? i-ar fi dat fostului consul Ioan P?un ar fi fost elibera?i de c?tre trezoreria Statelor Unite ale Americii dup? momentul în care procurorii sus?in c? s-ar fi întâmplat faptele.

Întrebat de jurnali?ti: ,, Ce-i ura?i pre?edintelui Traian B?sescu de ziua sa? “, N?stase a r?spuns tran?ant: „Nu-i urez nimic. Sunt convins c? va avea ceea ce merit?“.

Sursa

 

 

Comentarii

comentarii