„Spania o va lua pe urmele Germaniei”

Potrivit anali?tilor de la Morgan Stanley, unhealthy Spania are mari ?anse s? echilibreze balan?a din zona euro ?i s? înregistreze o cre?tere economic? asem?n?toare Germaniei.

Motivele invocate de speciali?ti sunt sc?derea costurilor muncii datorit? num?rului mare de ?omeri ?i reformele de cre?tere a puterii de export, prev?zute de guvernul spaniol, potrivit El Pais.

“În zona Euro, Germania, gra?ie a unor dobânzi scazute, o crestere a salariilor ?i a pre?urilor imobiliarelor, se poate astepta la o crestere a comsumului intern ?i deteriorarea competivit??ii externe. Spania, unde salariile au sc?zut din cauza recesiunii ?i datorit? reformelor menite s? creasc? competitivitatea exportului, ar putea s? devin? noua Germanie a zonei Euro”, declar? analistul Joachim Fels.

Surs?

Comentarii

comentarii