Spațiile publice din Pașcani au internet

logo internetÎnc? trei loca?ii din Pa?cani vor avea internet wifi gratuit. Astfel, medicine utilizatorii de smartphonuri, tablete ?i laptopuri se pot conecta la re?eaua pus? la dispozi?ie de Prim?ria Pa?cani. Dup? Esplanad? ?i centrul Pa?caniului a venit rândul Parcului Pe?ti?orul, ?trandul Municipal ?i Stadionul CFR.

Veste bun? pentru cet??enii care î?i petrec timpul liber în Parcul Pe?ti?orul, la ?trandul Municipal sau pe Stadionul Municipal. Administra?ia local? a luat hot?rârea s? vin? în întâmpinarea locuitorilor cu internet gratuit. Astfel, posesorii de telefoane de?tepte se pot conecta gratuit la re?eaua Prim?riei Pa?cani pentru a naviga pe siteurile dorite.

Trebuie s? ?ti?i c? internet la stadionul Municipal va fi în acest weekend atunci când acolo se va desf??ura cea mai mare parte din programul Zilelor Municipiului Pa?cani. Aici sunt programate de la ora 17.00 în zilele de vineri, sâmb?t? ?i duminic? concerte cu arti?ti locali, na?ionali ?i din Republica Moldova. Muzic? pentru toate gusturile ?i vârstele. La stadion sunt amplasate ?i tarabele, târgul cu diferite produse dar ?i parcul de distrac?ii.

La ?trand, doritorii de b?l?ceal?, relaxare ?i bronz se pot conecta la re?eaua wifi pus? la dispozi?ie de administra?ia local?. Internetul gratuit este disponibil pân? la închiderea sezonului.

În parcul Pe?tisorul, internet este în zona de platform? ?i insuli??.

Plata este suportat? de administra?ia local? din bugetul local.

Din primele luni ale anului, la Pa?cani, pute?i accesa gratuit internetul pe Esplanada ?i în Pia?a Casei de Cultur?. Conform statisticelor sunt înregistrate peste 12 000 de acces?ri pe lun?.

Comentarii

comentarii