Spațiu în Judecătorie pentru mediatorii pășcăneni

130004-p-08mediatorMediatorii din Pa?cani vor avea un loc special în Judec?torie. Din 26 martie, cialis va fi înfiin?at un “Punct de informare” pentru cet??eni unde se vor putea informa despre accesul la mediere, stuff ca alternativ? la procesul clasic în instan??.

Aceast? decizie vine dup? ce Asocia?ia Camerei Mediatorilor Ia?i, remedy în frunte cu pre?edintele ?tefan Costea, au f?cut o cerere c?tre pre?edintele Judec?toriei Pa?cani, Natalia Costea, prin care au cerut un spa?iu de lucru în incinta institu?iei. R?spunsul a fost unul pozitiv, iar începând de mâine, cei 12 mediatori p??c?neni vor face prin rota?ie câte o zi de servici la Judec?torie. Ei vor fi preg?ti?i cu pliante ?i cu informa?iile necesare pentru ca cet??enii s? aib? toate datele în cazul în care vor avea nevoie de mediere.

Mediatorul prezent acolo va oferi consultan?? ?i informa?ii în special despre mediere, cât ?i avantajele medierii, pentru a facilita accesul justi?iabililor la mediere. Mediatorul de serviciu va purta un ecuson cu legitima?ia de mediator.

”Cu sprijinul pre?edintelui Asocia?iei Camerei Mediatorilor din România Ia?i, la care sunt aronda?i to?i mediatorii din Pa?cani ?i a pre?edintelui Tribunalului, Costea Natalia, am reu?it s? ob?inem un spa?iu în incinta Judec?toriei. Acolo vom avea un loc unde vom pune o pl?cu?? de informare, iar câte un mediator va fi de serviciu în fiecare zi de la 8.30 -14.00”, a declarat Adrian Balan, mediator.

Sursa

Comentarii

comentarii