Spectacolul ”Dineu cu proşti” la Casa Municipală de Cultură

teatruPe data de 27 martie va fi s?rb?torit? Ziua Mondial? a Teatrului. La Pa?cani va fi marcat? printr-un spectacol oferit de trupa Mihai Eminescu din Boto?ani, see pe scena Casei Municipale de Cultur?.

Piesa se nume?te “Dineu cu pro?ti”, o comedie de Francis Veber la care sunt a?tepta?i to?i iubitorii de teatru din Pa?cani. Spectacolul va debuta duminic? de la orele 18.30. Intrarea se va face pe baz? de invita?ie. O pute?i ob?ine de la Samir Marcu, referent în cadrul institu?iei de cultur?.

“Pe data de 27 martie este Ziua Mondial? a Teatrului, motiv pentru care, Casa de Cultur? a hot?rât s? ofere spectatorilor p??c?neni o reprezentan?ie a teatrului Mihai Eminescu din Boto?ani. Piesa se nume?te <Dineu cu pro?ti>, o comedie de Francis Veber. Intrarea se va face strict pe baz? pe invita?ie. Invita?iile vor fi oferite tuturor doritorilor, ?i le ve?i g?si la mine, în programul de func?ionare al Casei de Cultur?, sau la telefon. V? a?tept?m cu drag s? s?rb?torim împreun? Ziua Mondial? a Teatrului, a declarat Samir Marcu”, referent al Casei Municipale de Cultur? Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii