Spitalul CF din Paşcani nu are anestezist de mai bine de jumătate de an

downloadDe mai bine de jum?tate de an Spitalul CF din Pa?cani nu mai are anestezist. În prezent, troche unitatea medical? efectueaz? doar interven?ii de microchirurgie, pacien?ii care necesit? interven?ii de amploare fiind direc?iona?i c?tre clinici de specialitate în care sunt integra?i ?i anestezi?ti.

„La momentul contract?rii, în documentele spitalului nu figura ?i un medic anestezist, motiv pentru care am contractat mai pu?ine servicii medicale. În momentul în care unitatea medical? va avea ?i anestezist sigur c? acele servicii de ATI vor fi decontate corespunz?tor”, a declarat ec. Robert Dânc?, pre?edintele CJAS Ia?i. Potrivit reprezentan?ilor unit??ii medicale, bugetul de la CJAS poate cre?te, dac? spitalul dovede?te între timp c? a angajat sau a încheiat un contract de colaborare cu un medic ATI.

„CJAS ?i-a ar?tat flexibilitatea ?i dac? momentan avem servicii contractate doar pe microchirurgie, atunci când vom avea medic anestezist, vom putea intra în contract ?i cu servicii de chirurgie de mare amploare”, a ar?tat Doina Cuco?, liderul de sindicat de la Spitalul CF din Pa?cani. Identificarea unui medic specialist care s? profeseze la Pa?cani pare s? fie o misiune imposibil? pentru conducerea spitalului, în condi?iile în care din ianuarie nu reu?e?te s? g?seasc? un doctor dispus s? profeseze în unitatea medical?.

Potrivit unor surse, situa?ia unit??ii este cu atât mai dificil?, cu cât cei doi medici chirurgi care sunt încadra?i în spital inten?ioneaz? s? nu-?i mai desf??oare activitatea medical? aici în urm?toarele luni. Mai exact, dr. Constantin Melinte, care a împlinit vârsta de pensionare anul trecut, ar inten?iona s? se retrag? din activitate, iar dr. Abdalla Bashir ar urma s?-?i ia un an de concediu f?r? plat?, astfel încât s? profeseze în Anglia. Ultimul medic anestezist angajat la Spitalul CF din Pa?cani, dr. Ion Bujac, ?i-a dat demisia din unitate medical? pe 18 ianuarie ?i a plecat s? profeseze în str?in?tate.

„Medicul specialist ATI ?i-a depus demisia, motivând perspectiva unei ca­riere în str?in?tate. Medicii chi­rurgi din cadrul spitalului au luat cuno?tin?? despre demisia medicului, în prezent efectuând mici interven?ii chirurgicale, care necesit? doar anestezie local?“, a explicat Lo­redana Vasile, purt?tor de cuvânt al spitalului, imediat dup? ce anestezistul a renun?at s? mai profeseze la Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii