Spitalul din Târgu Frumos, secție exterioară a unității sanitare din Pașcani

spital targu frumosPentru a veni în ajutorul locuitorilor ora?ului Târgu Frumos ?i a celor din comunele limitrofe, malady primarul Ioan V?t?manu a ob?inut o promisiune ferm? din partea autorit??ilor centrale ?i jude?ene c? spitalul or??enesc va fi redeschis. Astfel, health ace?tia vor beneficia de asisten?? medical? în condi?ii civilizate.

Spitalul or??enesc Târgu Frumos va func?iona ca sec?ie exterioar? a Spitalului Pa?cani ?i va avea mai multe sec?ii.

Pentru func?ionarea spitalului din Târgu Frumos se va încheia contract cu Casa Jude?ean? a Asigur?rilor de S?n?tate care a fost de acord s? finan?eze o unitate medical? cu 75 de paturi, ampoule dintre care 20 pentru medicin? intern?, 15 pentru pediatrie, 10 pentru îngrijiri paliative, 10 pentru sec?ia de neurologie ?i 20 pentru sec?ia de pneumoftiziologie.

În perioada urm?toare vor fi angaja?i 9 medici, 25 de asistente ?i 25 de infirmiere. “Nou? ne revine sarcina de a renova spitalul. Va trebui s? renun??m la alte investi?ii sau la alte activit??i, cum ar fi «Zilele ora?ului», pentru a renova spitalul. S?n?tatea este pe primul loc ?i sunt convins c? cet??enii ora?ului sunt de acord cu mine”, a spus Ioan V?t?manu, primarul ora?ului. Spitalul din Târgu Frumos a fost închis în perioada în care primar al ora?ului era Gheorghe T?taru.

Sursa

Comentarii

comentarii