Spitalul din Târgu Frumos va fi redeschis după 3 ani

spital targu frumosToate investi?iile publice din Târgu Frumos au fost sistate de primar pentru a îndrepta 20 de miliarde de lei vechi spre spital. Spitalul din Târgu Frumos, there ce va fi redeschis în curând, va func?iona ca sec?ie exterioar? a Spitalului Municipal din Pa?cani. 

Ast?zi, 13 mai 2014, primarul lo­calit??ii, Ionel Vatamanu, va depune la Prim?ria din Pa?cani hot?rârea de consiliu local prin care reprezentan?ii cet??enilor din Târgu Frumos au decis redeschiderea spitalului.Mai departe, documenta?ia va fi trimis? la Guvern, ce va emite hot?rârea final? de reluare a activit??ii în spital.

Spitalul va avea sec?ii de interne, pneumologie, pediatrie, paliative, re­cu­perare ?i una de primire a urgen?elor. A­ceast? ultim? sec?ie va fi preluat? de la Spitalul «Sf. Spiridon», în administrarea c?ruia se afl? în prezent. În spital se vor asigura intern?ri de zi, dar ?i continue. Unitatea va avea 70 de paturi ?i va putea deservi pe cei 70.000 de cet??eni din ora? ?i din împrejurimi“, a explicat Ionel Vatamanu, primarul din Târgu Frumos.

Încerc?ri de redeschidere a spitalului au mai venit din partea Prim?riei ?i a Consiliului Local, îns? f?r? succes. Abia la sfâr?itul lunii martie, dup? discu?iile purtate cu managerul Spitalului Municipal din Pa?cani, dr. Costic? Pânzaru, ?i cu ordonatorul de credite, reprezentan?ii Prim?riei Pa?cani, reprezentan?ii Consiliului Local din Târgu Frumos au votat pentru redeschiderea unit??ii medicale. Mai mult decât atât, potrivit primarului, investi?iile anun?ate pentru anul acesta vor fi puse pe pauz?, reprezentan?ii ora?ului acordând prioritate celor pentru organizarea ?i buna func?ionare a spitalului. „Am renun?at la toate investi?iile cuprinse în buget pe anul 2014 pentru a aloca fonduri spitalului. Vom investi în unitatea medical? în jur de 20 de miliarde de lei vechi“, a ad?ugat Ionel Vatamanu.

Spitalul Municipal din Pa?cani va negocia contractul cu Casa Jude?ean? de Asigur?ri de S?n?tate.

Sursa

 

Comentarii

comentarii