Spitalul Municipal de Urgenţă are certificatul ISO 90001 în regulă

spitalul municipal pascani _400_300Unitatea medical? a fost inspectat? de membrii a dou? comisii na?ionale care au verificat spa?iile unde se desf??oar? actul medical, rx saloanele ?i activitatea medicilor. În urma acestor verific?ri Spitalul Municipal de Urgen?? î?i men?ine certificatul ISO 90001 ob?inut în anul 2008, troche îndepline?te toate condi?iile ?i respect? cerin?ele impuse la momentul certific?rii.

Costic? Pânzaru, managerul unit??ii medicale, spune c? membrii comisiilor au anun?at c? nu sunt probleme din punct de vedere al acestor cerin?e, iar unitatea medical? ar putea primi în toamna acestui an acreditarea pentru o perioad? de trei ani de zile.

 

 

Sursa

Comentarii

comentarii