Spitalul Municipal de Urgență Pașcani a publicat rezultatele probei scrise

spitalAu fost publicate rezultatele probei scrise de la examenul organizat ieri, order 24 august 2015, buy cialis în vederea ocup?rii a 4 posturi vacante de asistent medical, 5 posturi de asistent medical debutant ?i a 5 posturi vacante pentru îngrijitoare.

La proba scris? de asistent medical au participat 9 candida?i, dintre care 7 au fost declara?i admi?i:

Botezatu Ana – 72,75 puncte;
?erban Elena Monica – 56,50 puncte.
Irina Daniela Roxana – 83,75 puncte;
Otel Lucia – 67,25 puncte;
Corduneanu Maria-Magdalena – 66 puncte;
Covrig Daniela Mihaela – 62,25 puncte;
Vernica Ema-Maria – 53,75 puncte.

Proba scris? pentru ocuparea a 5 posturi de asistent medical debutant a fost sus?inut? de c?tre 8 persoane, iar 6 au fost admise:

Rotaru Elena – 83 puncte;
Tarcan Lenu?a – 78,25 puncte;
Palade Bogdan – 73,25 puncte;
Iordache Diana Loredana – 67 puncte;
Apostol Elena Cerasela – 59 puncte’
Girbea Diana Laura – 52,50 puncte.

La proba de îngrijitoare au participat 17 candida?i ?i au fost admi?i 7:

Oni?or Olga – 84 puncte;
Ursache Lidia – 78 puncte;
Banila Mihaela Mariana – 63,50 puncte;
Moraru Elena – 62,75 puncte;
Bitica Roxana Maria – 61 puncte;
Ciocan Maria – 55,50 puncte;
Grigoriu Elena – 50,75 puncte.

Restul candida?ilor au fost declara?i respin?i, ei nereu?ind s? ob?in? cel pu?in 50 de puncte. Rezultatele pot fi contestate în termen de maxim 24 de ore de la afi?are, respectiv pân? la data de 26 august 2015, ora 11:00.

Interviul va avea loc în data de 27.08.2015, începând cu ora 09:00 la sediul Spitalului Municipal de Urgen?? Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii