Spitalul Municipal de Urgență Pașcani face angajări

spitalSe caut? un arhivar ?i un buc?tar, ambulance la bloc alimentar. Concursul const? în selec?ia dosarelor, sickness proba scris? ?i interviu.

Proba scris? va avea loc pe data de 5 august la sediul unit??ii medicale, iar interviul în maxim patru zile lucr?toare de la data sus?inerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Spitalului Municipal, pân? la data de 24 iulie. Pentru a ocupa postul de arhivar candida?ii trebuie s? aib? studii medii (liceu cu diplom? de bacalaureat) ?i 6 luni vechime în activitate.

Pentru postul de buc?tar: studii generale, certificat calificare în meseria de buc?tar, ?i f?r? vechime în munc?. Taxa de participare la concurs este de 50 lei.

Intr? AICI pentru a vedea bibliografia

Sursa

Comentarii

comentarii