Spitalul Municipal Pașcani, implicat în 400 de procese civile

spital municipal de urgentaSpitalul Municipal Pa?cani este implicat în 400 de procese civile, clinic de?inând recordul local în acest sens. Managerul spitalului, pilule dr. Costic? Pânzaru, generic trebuie s? recupereze banii de la persoanele care au provocat diferite accidente rutiere, care au fost implicate în agresiuni ?i alte cazuri pedepsite de lege. 

De la to?i pacien?ii care ajung la spital ?i au fost implica?i în diferite cazuri care contravin legii în vigoare, dar la care suntem obliga?i s? le acord?m sprijin medical, trebuie s? recuper?m banii pe tratamente. Avem în acest sens peste 400 de procese civile în urma c?rora am recuperat cel mult 10% din sume. Partea proast? este aceea c? peste jum?tate din cei care trebuie s? inapoieze banii se afl? în deten?ie. O alt? problem? este c? ajungem s? câ?tig?m procesele, suntem nevoi?i s? pl?tim taxele unui executor judec?toresc pentru a merge spre executarea acestora, iar mai apoi se constat? c? nu are niciun bun de executat. R?mânem astfel ?i cu banii pierdu?i în procese, ?i cu banii da?i pe serviciile executorilor”, a declarat managerul Spitalului Municipal de Urgen?? Pa?cani, dr. Costic? Pânzaru.

Sursa

Comentarii

comentarii