Spitalul Municipal, pe locul IV la nivel de competenta

În urma fi?ei de autoevaluare, prostate Spitalul Municipal Pa?cani s-a clasificat pe locul IV din V la nivel de competen??. Acesta este nivel de competen?? bazal, cure acordat unui spital care deserve?te popula?ia pe o raz? administrativ-teritorial? limitat?, order pentru afec?iuni cu grad mic de complexitate.

Începând cu data de 24 aprilie, toate spitalele din ?ar?, conform ordinului Ministrului S?n?t??ii, au trebuit s?-?i fac? o fi?? de autoevaluare, care descrie dac? spitalul respectiv respect? sau nu anumite criterii, în special de dotare ?i de asigurare linie de gard?. Aceste fi?e se transmit la direc?iile sanitare care au sarcina de a le realiza. Sunt cinci niveluri de competen??. Noi ne încadr?m la nivelul IV, întrucât  ne trebuiau linie de gard? pentru psihiatrie, ortopedie ?i pe anestezie terapie intensiv?. O linie de gard? pentru a o pune în func?iune necesit? cinci speciali?ti pe gard?. Am transmis fi?a de autoevaluare la sfâr?itul lunii trecute. Spitalul are cinci linii de gard? pe specialit??ile de baz?: pediatrie, interne, chirugie, obstretic?-ginecologie ?i compartimentul de primire urgen?e”, a declarat pentru NewsPascani, dr. Diana Acsinte, directorul medical al Spitalului Municipal.

Comentarii

comentarii