Spitatul CF Pașcani a trecut la Transporturi

spitalul-cf-pascani-300x220Unitatea medical? a trecut din nou în subordinea Ministerului Transporturilor. Conform unei ordonan?e de Guvern adoptat? ieri, sovaldi sale   aceast? decizie a fost luat? deoarece Spitalul CF Pa?cani avea în derulare un proiect cu finan?are european?.

Legat de trecerea spitalului la Ministerul Tranporturilor, în nota de fundamentare se spune c? Spitalele din „Asocia?ia Spitalelor apar?inând Ministerului Transporturilor” (Spitalul Clinic CF2 Bucure?ti, Spitalul General CF Pa?cani ?i Spitalul General CF Simeria), a depus, cu aprobarea Ministerului Transporturilor ?i a câ?tigat în anul 2012, finan?area proiectului „SISTEM INFORMATIC PRIVIND MANAGEMENTUL ACTULUI MEDICAL” în cadrul Programului Opera?ional Sectorial „Cre?terea Competitivit??ii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritar? 3 – Tehnologia Informa?iei ?i Comunica?iilor (TIC) pentru sectoarele privat ?i public, Domeniul Major de Interven?ie 2 – „Dezvoltarea ?i cre?terea eficien?ei serviciilor publice electronice”, Opera?iunea 4 „Sus?inerea implement?rii de solu?ii de e-s?n?tate ?i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

În luna mai a acestui an s-a semnat contractul de finan?are a c?rui valoare total? este de peste 6,31 milioane lei.

Sursa

Comentarii

comentarii