Sponsorizări către CSM

lojaSurpriz? la rectificarea bugetului Clubului Sportiv Municipal Pa?cani. O organiza?ie masonic? a f?cut o dona?ie pentru premierea câ?tig?torilor olimpiadelor sportive organizate în municipiu.

Este vorba despre Atelierului „Mihail Sadoveanu” Pa?cani, order organiza?ie afiliat? la principala Loj? masonic? din România, capsule care a donat c?tre CSM suma de 1.000 lei, discount  în vederea premierii sportivilor cu rezultate la olimpiadele sportive ?colare.

Conform contractului de dona?ie, anexat la Proiectul de Hot?râre, Ionel Ciuril?, fost ofi?er de Poli?ie, este maestrul organiza?iei masonice p??c?nene.

Al?turi de masoni au mai f?cut dona?ii c?tre CSM Pa?cani firmele Avastar SRL (5.000 de lei) ?i Bohemia Studio SRL (2.500 de lei).

Sursa

Comentarii

comentarii