Start pentru programul “Viața la țară”

viata_la_taraProgramul “Via?a la ?ar?” le ofer? celor s?tuli de g?l?gia din ora?e un sejur lini?tit departe de via?a aglomerat?. Programul a debutat azi, buy fiind deschis pân? pe 13 iunie. Pre?urile pentru un astfel de sejur sunt foarte mici.

Vacan?a dureaz? 5 zile, ambulance de duminic? pân? vineri, cialis la orice pensiune aleas?. Cea mai ieftin? vacan?? în cadrul programului “Vacan?a la ?ar?” cost? 150 de lei de persoan?, la o pensiune de dou? margarete. Camera este dubl? ?i ve?i primi ?i micul dejun pentru ace?ti bani.

Cea mai ieftin? vacan?? în cadrul programului “Vacan?a la ?ar?” cost? 150 de lei de persoan?, la o pensiune de dou? margarete. Camera este dubl? ?i ve?i primi ?i micul dejun pentru ace?ti bani.

În program particip? ?i pensiunile de trei ?i patru margarete. Pentru o vacan?? la aceast? categorie ve?i pl?ti 195 de lei de persoan?.

Cei care vor condi?ii mai bune de cazare pot alege o pensiune de 5 margarete, pentu 250 de lei de persoan?.

Tarifele sunt valabile de ast?zi pân? pe 13 iunie, cu excep?ia perioadei de Pa?te ?i 1 Mai. Rezerv?rile se pot face direct la pensiunile participante la program. În prima faz?, s-au încris pensiunile din 8 jude?e, printre care Bra?ov, Arge?, Suceava ?i Covasna.

Sursa

Comentarii

comentarii