Staţie de reciclare a deşeurilor electrice şi electronice, în comuna Hărmăneşti

ecotic_400_282Locuitorii din comuna H?rm?ne?ti, stuff dar ?i cei din localit??ile din împrejurimi, ambulance care vor s? scape de echipamentele electrice ?i electronice vechi sau defecte, illness o pot face în mod responsabil, la o sta?ie de reciclare.  Organiza?ia Ecotic, împreun? cu ADIS, ?i Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Ia?i, deruleaz? înc? din luna iunie a acestui an, o campanie de reciclare ce vine în sprijinul celor din comunit??ile rurale.

În perioada 22-24 august caravana va poposi la sediul Prim?riei din H?rm?ne?ti acolo unde sunt a?tepta?i cei care vor s? scape de echipamentele electrice ?i electronice uzate pe care le au în gospod?rie.

Dup? cum declar? reprezentan?ii Ecotic, campania a primit un feedback pozitiv din partea comunit??ilor c?rora li s-a adresat pân? acum. 8000 de oameni ?i aproximativ trei tone de de?euri. Acestea sunt rezultatele, iar num?r?toarea continu?.

”Sta?ia de reciclare este o companie pe care noi, Organiza?ia Ecotic împreun? cu ADIS Ia?i ?i Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Ia?i am decis s? o începem în iunie anul acesta în mediul rural din Ia?i. A debutat foarte bine, pân? acum am fost în unsprezece comune din Ia?i ?i mai urmeaz? înc? patru. Rezultatele sunt impresionante, 8000 de persoane ne-au vizitat caravana ?i au predat aproximativ 6 tone de de?euri de echipamente electrice ?i electronice. Încuraj?m lumea s? vin? în continuare la aceast? campanie. În perioada 19-21 august suntem în comuna Mironeasa, urmând ca în 22 pân? pe 24 august s? fim în comuna H?rm?ne?ti, urm?toarea comun? este Alexandru Ioan Cuza pân? pe 27 august, iar în perioada 28-30 august suntem în comuna Ciohor?ni. A?tept?m s?tenii s? vin? s? predea echipamentele electrice ?i electronice”, a precizat Emanuela Stan, responsabil al Departamentului de Comunicare Ecotic.

Oamenii vor fi informa?i asupra prezen?ei Statiei de Reciclare în localitatea lor ?i vor fi încuraja?i s? predea de?eurile de echipamente electrice ?i electronice, prin organizarea unei tombole cu premii: o motocoas?, dou? incubatoare de ou? si trei truse cu diferite scule. Toate acestea pot fi câ?tigate de cei care vor preda minim 5 kg cumulate de de?euri.

Sursa

Comentarii

comentarii