Știți de ce apelează unii bărbați la serviciile prostituatelor?

Potrivit studiilor, ampoule se pare c? nu sunt foarte mult?i b?rba?ii care apeleaz? la serviciile oferite de damele de companie. Cercet?torii ?i sociologii americani au concluzionat c? motivele pentru care unii b?rba?i aleg s? apeleze la serviciile damelor de companie sunt aproape instinctive. Astfel, se pare c? cei care obi?nuiesc s? mearg? la prostituate, o fac în primul rând pentru c? le place sentimentul de pericol, oricât de bizar ar suna.

“Unul dintre motive este c? atunci când sunt în compania unei prostituate, b?rba?ii simt un risc, risc care le face pl?cere” a declarat Martin Monto, sociologist al Universit??ii din Polonia.”Acest lucru face ca întreaga experien?? s? devin? mai incitant?” a mai afirmat sociologul.

Totodat?, potrivit rezultatelor studiilor interna?ionale, se pare c? doar 1% dintre b?rba?i apeleaz? la serviciile oferite de prostituate, în fiecare an ?i c? doar 16% dintre b?rba?i au fost în compania unei prostituate pe perioada întregii lor vie?i.

În baza acestor date ?i a unor interviuri realizate chiar cu prostituate, cercet?torii au ajuns la urm?toarele concluzii:

1. B?rba?ii care merg la prostituate ?i care sunt într-o rela?ie î?i iubesc în continuare jum?tatea. Ei fac acest lucru din nevoia de diversitate.

2. B?rba?ii care merg la prostituate ?i nu sunt într-o relatie o fac din simplul fapt c? se simt singuri. Ace?tia au de obicei tendin?a s? se îndragosteasc? de prima femeie care le ofer? pl?cere fizic?.

3. To?i b?rba?ii care merg la prostituate sunt în primul rând atra?i de u?urin?a cu care pot ob?ine sex contra cost, f?r? s? aib? nicio implica?ie sentimental?.

4. Prostituatele ofer? oric?rui b?rbat orice dore?te din punct de vedere sexual, aproximativ orice fantezie le este împlinit?, lucru care gâdil? orgoliul celor care le viziteaz?.

Sursa

Comentarii

comentarii