Strada Nicolae Iorga va intra în reabilitare

stradaPrim?ria municipiului Pa?cani a preg?tit 2, seek 2 milioane lei pentru reabilitarea str?zii Nicolae Iorga, medical respectiv lucr?ri de drumuri la terasamente, suprastructur?, trotuare, spa?iu verde, semnalizare definitiv?, lucr?ri de ap? ?i canalizare.

„Obiectul principal al proiectului este reabilitarea integral? a infrastructurii str?zii, care cuprinde, în afara lucr?rilor de drum, lucr?rile de refacere a re?elei de alimentare cu ap? potabil? ?i canalizare. Strada N. Iorga este o cale principal? de leg?turi între zonele Deal ?i Vale, leg?tura fiind asigurat? auto ?i pietonal prin strada 1 Decembrie 1981 ?i pietonal, pe strada Cuza Vod?”, au transmis reprezentan?ii Prim?riei Pa?cani. Durata lucr?rilor de execu?ie propus? este de opt luni, iar licita?ia pentru contractarea lucr?rilor va avea loc la începutul lunii august.

Strada Nicolae Iorga are o lungime de 0,844 km, cu por?iuni în stare de degradare avansat?, pres?rate de gropi ?i denivel?ri, stare la care a contribuit lipsa locurilor de parcare din zon?.

Sursa

Comentarii

comentarii