STUDIU: România, statul european cu cel mai mare număr de emigranţi aflaţi în închisorile din UE

inchisoareRomânia este statul european cu cel mai mare num?r de emigran?i afla?i în închisorile din UE, sovaldi sale în timp ce ?ara cu cel mai mare num?r de de?inu?i în interiorul Blocului comunitar este Maroc, potrivit unui studiu efectuat de o echip? de jurnali?ti.

Totu?i, Lituania ocup? primul loc în ceea ce prive?te procentajul de infractori afla?i în deten?ie în închisorile din UE din totalul de emigran?i ai acestei ??ri în comunitatea european?.

O echip? interna?ional? de jurnali?ti a colectat date de la 25 de state pentru a prezenta aceste statistici pentru fiecare ?ar? UE în afar? de Croa?ia, Malta ?i Cipru.

În ceea ce prive?te num?rul de de?inu?i în închisorile din UE, Marocul ocup? primul loc (11.700), urmat de România (11.511), Albania (5.722), Turcia (4.798) ?i Polonia (4.449).

Acestea sunt date din anul 2015 (2014, în cazul Fran?ei) ?i prezint? un num?r estimat, nu un num?r precis, întrucât multe state au utilizat diferite metode pentru a ob?ine aceste informa?ii.

În cele mai multe dintre cazuri, românii sunt condamna?i în UE pentru infrac?iuni neînsemnate, cum ar fi furturi din magazine, spargeri ?i furturi din buzunare.

“În Germania, aproximativ 60 la sut? dintre români sunt în închisoare din cauza furturilor ?i acest lucru este destul de neobi?nuit – majoritatea oamenilor se afl? în deten?ie în urma unor delicte violente ?i jafuri”,a declarat Christian Walburg, doctor în ?tiin?e Infrac?ionale la Universitatea Wilhelm din ora?ul german Munster.

Majoritatea cet??enilor români condamna?i sunt s?raci ?i mul?i sunt discrimina?i acas? ?i în afara ??rii, subliniaz? EU Observer.

Mul?i dintre ei comit, de asemenea, aceea?i infrac?iune de mai multe ori – ceea ce înseamn? c? se întorc deseori la închisoare pentru o serie de incidente minore.

Cu toate acestea, exist? bande de români implicate în activit??i de fraud? online, trafic de fiin?e umane ?i furt din ATM-uri, mai comenteaz? sursa citat?.

Potrivit datelor oficiale, 2,9 milioane de români locuiesc în afara ??rii lor în UE.

În Italia de afl? cel mai mare num?r de cet??eni români, peste un milion, precum ?i cel mai mare num?r de de?inu?i români.

În închisorile din Italia, timp de 10 ani pân? în 2015, românii erau cea mai numeroas? na?ionalitate, îns? în 2016 num?rul lor a sc?zut de la 2.893 la 2.825.

“Aceasta este pentru prima oar? când valorile nu cresc. De ce?”, întreab? Patrizio Gonnella, pre?edintele asocia?iei Antigone, o organiza?ie care militeaz? pentru protejarea drepturilor civile.

“Sunt românii mai integra?i în Italia? Nu cred. Comit mai pu?ine infrac?iuni? Nu cred. Poli?ia ?i sistemul juridic se concenteaz? acum pe un alt tip de amenin?are. Acum trebuie s? facem fa?? terorismului. (…)”, a mai spus el.

Din iunie 2015 pân? în iunie 2016 cei mai mul?i de?inu?i str?ini din Italia, precum ?i din UE, sunt marocani.

“Presiunea ac?iunilor teroriste ale Stat Islamic va schimba prejudecata care îi vizeaz? pe români”, spune Gonnella.

Sursa

Comentarii

comentarii