SUA a intrat în austeritate forțată

La miezul nop?ii, there America a început o cur? de austeritate for?at?, care va însemna t?ieri de cel pu?in 5% din bugetul tuturor institu?iilor f?r? discriminare.

Este punctul final al unui r?zboi între republicani ?i democra?i, care a început în 2011 ?i nu s-a mai încheiat. Oalele sparte le vor pl?ti americanii de rând, dar nu numai ei. FMI a avertizat c? întreaga economie mondial? va fi afectat? de situa?ia din America, începând cu Uniunea European?.

Totul a început în 2011, când republicanii ?i democra?ii se r?zboiau pe tema datoriei publice. Democra?ii voiau s? creasc? plafonul înscris în Constitu?ie, iar republicanii au fost de acord numai dac? statul urma s?-?i reduc? ?i cheltuielile.

Casa Alb? a venit cu solu?ia t?ierilor automate, care urmau s? intre în vigoare la 1 ianuarie 2012 dac? cele dou? tabere n-ar fi ajuns la un acord.

T?ierile automate erau solu?ia cea mai absurd?, a?a c? ar fi trebuit s? motiveze cele dou? tabere s? ajung? la un compromis. Îns? n-a func?ionat a?a, iar la sfâr?itul anului trecut termenul a fost amânat cu trei luni, adic? pân? ieri. A?a c?, începând de la miezul nop?ii, fiecare agen?ie guvernamental? trebuie s?-?i scad? cheltuielile cu 5% fa?? de bugetul aprobat, cu excep?ia ap?r?rii, care va suferi o t?iere de 8 procente. Problema este c? reducerile se fac automat, f?r? discriminare, de la fiecare serviciu, indiferent de importan?a lui.

750.000 de bugetari vor intra în ?omaj total sau par?ial în urm?toarele luni. De la ?coli pentru copii cu dizabilit??i pân? la personalul de securitate din aeroporturi, nimic nu scap?.

Ap?rarea este cel mai dur lovit?. 800.000 de angaja?i civili ai armatei vor sta acas? câte o zi pe s?pt?mân?. Marina a anulat deja plecarea unui port-avion spre Golf, iar contractele de mentenan?? au fost amânate.

Pe scurt, în Statele Unite totul va începe s? func?ioneze cu încetinitorul. FMI estimeaz? c? t?ierile automate vor costa America 0,5% din cre?terea economic? sperat?.

Sursa

 

Comentarii

comentarii