SUA critică justiţia din România

justitiesua_97050800Un grup de congresmeni americani cere României s? restituie de urgen?? propriet??ile biserice?ti confiscate de comuni?ti. Ale?ii de la Washington i-au scris secretarului de Stat s? ia m?suri pentru a pune cap?t , clinic ,absurdit??ilor din justi?ie” care au împiedicat pân? acum respectarea angajamentelor fa?? de p?gubi?i.

Scrisoarea adresat? lui John Kerry este semnat? de 20 de membri ai Congresului american, prostate 13 republicani ?i ?apte democra?i. Ace?tia au cerut secretarului de Stat s? oblige România s? r?spund? revendic?rilor comunit??ilor de evrei ?i maghiari referitoare la retrocedarea unor propriet??i ale bisericii, confiscate dup? cel de-al doilea R?zboi Mondial.

,,Departamentul de Stat trebuie s? conving? Guvernul român s? pun? cap?t absurdit??ilor din justi?ie care au împiedicat pân? acum restituirea integral? a propriet??ilor confiscate ilegal de la institu?iile biserice?ti, dup? 1945.” Congresul a votat pe aceast? tem? ?i o rezolu?ie in 2005, iar acum reclam? o lips? de rezultate.

Într-un r?spuns al ambasadei României, publicat în Washington Times, se precizeaz? c? Bucure?tiul este ferm angajat în solu?ionarea acestei probleme, dar c? este vorba despre ,,un proces complex”. Sunt vizate peste patru mii de imobile printre care l?ca?uri de cult, ?coli, spitale ?i orfelinate.

Sursa

Comentarii

comentarii