Subsolul unui bloc din Paşcani stă să se dărâme, iar prin acoperiş plouă cu găleata!

pascaniLocatarii blocului Pavilion 7 de pe strada Sportului au ajuns în pragul disper?rii. Ace?tia caut? în?elegere la administra?ia local?, medicine declarându-se „dep??i?i de situa?ie” în ceea ce prive?te starea imobilului.

Oamenii sus?in c? subsolul blocului este inundat de ap? la fiecare ploaie serioas?, existând pericolul ca acesta s? se pr?bu?easc? în orice moment, odat? cu întregul imobil.

Actuala conducere a ora?ului, spun ei, le-a cerut s? se organizeze într-o asocia?ie de locatari pentru a-?i rezolva singuri problemele, îns? oamenii sus?in c? starea dezastruoas? a subsolului afecteaz? întreaga structur? de rezisten?? a blocului, iar familiile din bloc nu au posibilit??i financiare pentru asemenea lucr?ri capitale.

Unii din locatari sus?in totodat? c? întreaga re?ea de ?evi de la subsolul blocului trebuie schimbat?, iar al?ii spun c? ?i acoperi?ul trebuie ref?cut, întrucât ploaia p?trunde de sus în imobil, iar oamenii stau de fiecare dat? cu c?zi, g?le?i ?i ligheane pentru a împiedica infiltrarea apei în pere?i.

„Veni?i s? vede?i ce e la noi în subsol, cum tavanul, care st? s? se d?râme este sus?inut de piloni improviza?i, iar noi st?m zilnic cu spaima c? locuin?ele se vor d?râma peste noi. De atâta timp nimeni nu face nimic s? ne ajute, dar v? spunem sincer c? noi nu mai putem îndura situa?ia.”, a declarat Elena Pasat, una din locatarele Pavilionului 7.

Sursa

Comentarii

comentarii