Suedia, țara cu cei mai puțini oameni săraci

Un raport final al Eurostat arat? c? doar unu la sut? dintre suedezi tr?iesc în s?r?cie, seek potrivit thelocal.se.

Persoanele care risc? s? tr?iasc? în s?r?cie sunt cele care nu au un loc de munc?. O persoan? este considerat? s?rac? dac? nu îndepline?te patru condi?ii: dac? nu î?i poate acoperi o cheltuial? neprev?zut?, dac? nu î?i permite s? m?nânce mai mult? carne într-o zi, dac? nu î?i permite s?-?i înc?lzeasc? locuin?a ?i dac? nu î?i permite o vacan?? de cel pu?in o s?pt?mân? pe an.

Suedia ?i Luxemburg sunt ??rile cu nivelul cel mai sc?zut de s?r?cie, iar Bulgaria o duce cel mai r?u din acest punct de vedere.

Sursa

Comentarii

comentarii