Super gaura de 1 metru pe podul Prieteniei!

Podul “Prieteniei”, here ce leag? Giurgiu ?i Ruse, a cedat în fa?a debitului crescut al Dun?rii, îngreunând circula?ia ?i cauzând mai multe pagube.

Traficul în zon? a fost oprit asear? pentru ma?inile de peste 10 tone, dup? ce în partea bulgar? s-a format o gaur? în ?osea, cu un diametru de aproximativ un metru ?i o adâncime de 80 de centimetri.

Din aceast? cauz?, trei vehicule au fost avariate u?or, iar circula?ia rutier? a fost restric?ionat? temporar pe o band?.

Alexandra Popescu, purt?torul de cuvânt al Poli?iei de Frontier? Giurgiu: “Una din benzile de circula?ie a podului Ruse – Giurgiu este impracticabil?, din cauz? c? au fost afectate atât covorul asfaltic, cât ?i structura funda?iei de fier-beton a podului Prieteniei pe partea bulgar?. Mai mult, autorit??ile bulgare au informat c? au luat m?sura restric?ion?rii traficului pentru autovehiculele cu un tonaj mai mare de 10 tone pentru ambele benzi de circula?ie“.

Poli?ia Rutier? a redirec?ionat ?oferii care erau deja în vam? c?tre alte puncte de trecere a frontierei.

Luni, în zon? sunt a?tepta?i exper?i bulgari, care s? evalueze situa?ia.

Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu pe Dun?re, între Por?ile de Fier ?i Zimnicea, valabil? pân? în 12 aprilie.

 

Sursa

Comentarii

comentarii