Supercupa României la Minifotbal

Minifotbalul românesc se afl? la înc? o premier?, healing la cap?tul unui an competi?ional plin de realiz?ri. La Constanta se va disputa, sâmb?ta aceasta, prima edi?ie a Supercupei României la Minifotbal, eveniment care va pune fa?? în fa?? campioana na?ional?, Consiliul Jude?ean Buz?u, ?i câ?tig?toarea Cupei României, forma?ia timi?ean? AS WMT Giroc.

“Pentru Federa?ia de Minifotbal din România, acest ultim eveniment al sezonului 2010-2011 confirm? progresul notabil pe care acest sport l-a realizat în ?ara noastr?, cu prec?dere în ultimul an”, consider? R?zvan Burleanu, pre?edintele federa?iei. “România este campioan? european? la minifotbal, iar acest succes remarcabil se bazeaz? pe calitatea campionatelor locale care se desf??oar? în aproape toate jude?ele României. Cei care au avut curiozitatea s? participe la meciurile de minifotbal ale campionatelor afiliate au devenit fani ai acestui sport dinamic, plin de faze spectaculoase, desf??urat în aer liber, un sport care reune?te peste 25.000 de juc?tori legitima?i ?i sute de echipe de pe tot cuprinsul ??rii.”

Campioana României, Consiliul Jude?ean Buzau, are în lot câ?iva componen?i cunoscu?i din perioada când ace?tia erau juc?tori în prima lig? de fotbal, dintre care îl remarc?m pe Romeo Bunic?, cel care a marcat un gol antologic Stelei, într-un meci decisiv din

prima Lig? în 2007, sau fostul arbitru din prima lig?, Cezar Ionescu. Pe de alt? parte, timi?enii au o echip? solid?, extrem de ambi?ioas?, vedeta lor fiind portarul Popa, care particip? deseori la fazele de atac ale forma?iei sale.

Supercupa se va desf??ura la Constan?a, ora? unde minifotbalul s-a dezvoltat rapid în ultima vreme, ?i a c?rei campioan? s-a num?rat printre frunta?ele fostei edi?ii a campionatului na?ional. Evenimentul de la finele acestei s?pt?mâni prefa?eaz? o alt? competi?ie de marc? – este vorba despre Campionatul European, care va avea loc tot pe p?mânt dobrogean, la Tulcea, cel mai probabil în toamna aceasta. “Noi îi invit?m pe to?i iubitorii mi?c?rii în aer liber s? vin? la meciurile de minifotbal desf??urate în fiecare weekend pe bazele sportive din întreaga ?ar?, pentru c? în mod sigur, se vor ata?a de spectacolul sportiv ?i vor în?elege totodat? de ce este atât de important? activitatea sportiv? pentru s?n?tatea noastr?”, a subliniat R?zvan Burleanu.

Pentru mai multe informa?ii nu ezita?i s? ne contacta?i:

E-mail: office@campionateminifotbal.ro , tel.: 0723.16.50.32 sau 0741.799.932

(R?zvan Burleanu, Pre?edinte – Federa?ia de Minifotbal din România)

Comentarii

comentarii