Superimunitatea parlamentară, la judecata Curţii Constituţionale

PDL ?i PPDD au depus la Curtea Constitu?ional? (CCR), help în 14 februarie, sesizarea privind proiectul de modificare a Statutului parlamentarilor, adoptat de plenul comun al celor dou? Camere.

Liderul grupului parlamentar al PDL din Senat, Cristian R?dulescu, a declarat c? sesizarea depus? la CCR este semnat? de 25 de parlamentari, dintre care 24 sunt ai PDL, iar unul este liderul de grup al PPDD din Senat.

Potrivit lui R?dulescu, PDL ?i PPDD au atacat la Curte Statutul parlamentarilor ar?tând c? modific?rile aduse intorduc un termen de 45 de zile, care nu este unul rezonabil.

„Pe de alt? parte, la articolul 21 referitor la principiile Dreptului în România, se specific? c? p?r?ile în România au dreptul la un proces echitabil într-un termen rezonabil. Or, iat? c? se introduce un termen mult mai lung decât în spe?ele obi?nuite ?i pentru cet??enii obi?nui?i, un termen de 45 de zile care nu este rezonabil“, a spus R?dulescu.

Senatorul PDL a mai spus c?, în al treilea rând, prin introducerea acestui termen de 45 de zile, se creeaz? o diferen?iere chiar fa?? de celelalte categorii de persoane cu func?ii publice care sunt supuse controlului ANI ?i care sunt în continuare sub inciden?a unui termen de 15 zile, în timp ce Statutul parlamentarilor creeaz? un termen de 45 de zile pentru parlamentari.

Plenul reunit al Camerei Deputa?ilor ?i Senatului a adoptat, în 13 februarie, cu 298 de voturi „pentru“, 101 voturi „împotriv?“ ?i 36 de ab?ineri, Raportul privind cererea transmis? de pre?edintele Traian B?sescu de reexaminare a Statutului parlamentarilor, în ultima form? a acestuia, stabilit? de Comisia de statut.

Comisia parlamentar? pentru statutul senatorilor ?i deputa?ilor a operat modific?rile propuse la raportul ini?ial asupra Statutului parlamentarilor, fiind majorat termenul în care un ales poate contesta un raport al ANI în cazul unei decizii de incompatibilitate, de la 15 la 45 de zile.

Sursa

Comentarii

comentarii