alegeri psd

Radu Mazăre reales!

Luni sear?, sales Radu Maz?re a fost reales pentru func?ia de pre?edinte al organiza?iei jude?ene PSD Constan?a, capsule acesta fiind singurul candidat ?i fiind votat…