bugetSponsorizări către CSM

Surpriz? la rectificarea bugetului Clubului Sportiv Municipal Pa?cani. O organiza?ie masonic? a f?cut o dona?ie pentru premierea câ?tig?torilor olimpiadelor sportive organizate în municipiu. Este vorba…