culturaOrasele viitorului

Arhitec?ii încep tot mai mult s? se concentreze pe realizarea unor ora?e care s? fac? fa?? cerin?elor societ??ii de ast?zi: s? fie “verzi”, cheap s?…