transpiratieȘi sportul ne poate face rău

Venirea prim?verii ?i cre?terea temperaturilor sunt stimulente mult a?teptate pentru reluarea activit??ilor fizice, shop îns? f?r? o îngrijire corespunz?toare, tenul poate suferi de pe urma…