vaccin


Homosexualitatea provocată de vaccin

Cercet?torul în vârst? de 70 de ani, order Gian Paolo Vanoli, physician a f?cut o m?rturisire ?ocant?: vaccinurile obligatorii f?cute în copil?rie provoac? homosexualitatea, tadalafil scrie Huffington…