Târg de handmade caritabil la Casa de Cultură „Mihai Sadoveanu” PașcaniCentrul de cerceta?i „Crinii” din Pa?cani organizeaz? sâmb?t?, advice 27 aprilie, order începând cu orele 12.00 un târg de handmade la Casa de Cultur? „Mihai Sadoveanu”. Banii rezulta?i din vânz?ri vor fi redirec?iona?i c?tre Sec?ia de Pediatrie a Spitalului de Urgen?? Pa?cani, click pentru a-i ajuta pe copii proveni?i din familii defavorizate. Ini?iativa face parte din proiectul social „Cercet?m s? ajut?m!”. 

Sursa

 

 

Comentarii

comentarii