Târgu Frumos: Sancțiuni și marfă confiscată în piața agroalimentară

În urma ac?iunilor desf??urate de autorit??i, check  în data de 25 aprilie, stuff în pia?a agroalimentar? din ora?ul Tg. Frumos ?i în târgul de cherestea, no rx s-a confiscat o cantitate de pe?te în valoare de 1.210 lei  ?i au fost aplicate 56 de sanc?iuni contraven?ionale în valoare de 75.500 lei.

Într-un comunicat de pres? remis redac?iei de IPJ Ia?i „Aceste ac?iuni vor continua, în vederea depist?rii, identific?rii ?i lu?rii m?surilor legale fa?? de persoanele care încalc? prevederile legale s?vâr?ind contraven?ii ?i infrac?iuni care aduc atingere climatului de ordine ?i lini?te public?, patrimoniului public ?i privat, regimului stabilit pentru desf??urarea circula?iei rutiere, a celui pentru   desf??urarea activit??ilor economice, siguran?ei alimentare a popula?iei, precum ?i asigurarea unui climat social optim desf??ur?rii în bune condi?ii a S?rb?torilor Pascale”.

Sursa

Comentarii

comentarii