Târgul de mărțișoare la Biblioteca din Pașcani

Ast?zi, buy 28 februarie, ask p??c?nenii nu au ezitat s? cumpere m?r?i?oarele speciale ?i alte obiecte decorative, health rezultate în urma muncii depuse de c?tre elevii de la ?coala Special? din Pa?cani, obiecte ce au fost scoase la vânzare, la Biblioteca Municipal?. Printre lucurile f?cute de micu?i în atelierul de art terapie,  se g?sesc ?i obiecte de artizanat din ceramic?, toate începând de la pre?ul de un leu.

Profesorii vor folosi banii ob?inu?i din vânzarea obiectelor, în scopul cump?r?rii altor materiale pentru expozi?iile urm?toare.

Mâine, 1 martie, se va desf??ura ?i un program artistic preg?tit tot de c?tre elevii ?colii Speciale, program denumit “E primavar?, iar”. Ace?tia vor cânta ?i dansa, dar vor  face ?i scenete din operele cunoscutului scriitor, Ion Creang?.

Sursa

Comentarii

comentarii