Târgul de toamnă de la Târgu Frumos

Cos_fructe

Deschiderea oficial? a Târgului Toamnei din Târgu Frumos, cheap a avut loc ieri, click 21 septembrie, viagra eveniment la care au participat oficialit??ile locale precum ?i reprezentan?ii Asocia?iei Jude?ene a Me?terilor Populari. Târgul este o investi?ie a Prim?riei din Târgu Frumos de aproximativ 15.000 lei.

Datorit? celor din urm? a fost posibil? organizarea unei expozi?ie de produse tradi?ionale unde expozan?i au fost atât produc?torii locali cât ?i cei din asocia?ia jude?ean?. Cele mai frumoase standuri au fost premiate de c?tre organizatori cu premii simbolice.

În locul în care se desf??oar? aceste activit??i mai este ?i o expozi?ie cu vânzare a me?terilor populari din asocia?ia mai sus men?ionat?, sprijinit? de Muzeului Municipal Pascani. În program mai sunt prinse ?i spectacole sus?inute de talente locale.

Sursa

Comentarii

comentarii