Târgul Internaţional de Carte – LIBREX ancorează la Iaşi

Avem deosebita pl?cere s? v? anun??m c? în perioada 6 – 10 martie 2013, cialis în incinta S?lii Polivalente din Ia?i, remedy se va desf??ura cea de-a XXI-a edi?ie a Târgului Interna?ional de Carte LIBREX, Prim?vara c?r?ilor la Ia?i.

Ce reprezint? acest eveniment pentru Ia?i?

Prin longevitate, amploare, dinamic?, valoare ?i tradi?ie, Târgul Interna?ional de Carte LIBREX s-a impus în memoria colectiv? ca un eveniment cultural recunoscut, apreciat ?i a?teptat cu mult? bucurie, în egal? m?sur?, de expozan?i ?i de publicul cititor. În fiecare an, pe fundalul desf??ur?rii acestui eveniment, Ia?ul devine un punct de atrac?ie pentru editori, difuzori ?i autori din întreaga ?ar? care vin aici cu dorin?a de a-?i prezenta oferta editorial? recent? ?i pentru a stabili contacte cu publicul cititor, cu bibliotecile, libr?riile, autorii, traduc?torii ?i toate categoriile profesionale conexe.

LIBREX-ul reune?te anual peste o sut? de edituri din întreaga ?ar?, companii distribuitoare de carte româneasc? ?i str?in?, papet?rie, birotic? ?i muzic?, institu?ii ?i asocia?ii de cultur?, autori, galerii de art?, arti?ti plastici, fotografi etc., publicul având astfel oportunitatea de a alege produse tematice ?i c?r?i din diverse domenii de specialitate: art?, beletristic?, ?tiin?? ?i tehnic?, calculatoare, mass-media ?i comunicare, medicin?, psihologie, dezvoltare personal?, religie, istorie, drept, economie, resurse umane, management, marketing, limbi str?ine, c?r?i pentru copii, enciclopedii, dic?ionare ?i ghiduri, manuale ?i auxiliare didactice, c?r?i pentru timpul liber, medita?ie ?i recreere etc.
În cele cinci zile de târg, profesioni?tii c?r?ii: editori, autori, traduc?tori, librari sau bibliotecari au oportunitatea de a-?i întâlni publicul cititor ?i de a organiza diverse evenimente culturale (lans?ri de carte, seminarii, prezent?ri de colec?ii, sesiuni de autografe etc.) în Agora Târgului, denumit?, în ton cu evenimentul, Ex Libris.

 

Organizator principal: S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. Ia?i
Secretariatul Târgului LIBREX: tel.: 0232 242 877, 0742 76 97 72; Fax: 0232 233 080, E-mail: editurasedcomlibris@gmail.com, librexiasi@yahoo.com, www.editurasedcomlibris.ro

Sursa

Comentarii

comentarii