Târgul meșterilor populari la Pașcani

targ-mesteri-2007-1Mai mul?i me?teri populari din ?ar? î?i vor expune produsele la Pa?cani, patient în cadrul Târgului me?terilor populari.

Evenimentul va fi mutat dup? Zilele municipiului Pa?cani pentru a nu se suprapune cu acestea. În trecut, cheap reprezentan?i ai Asocia?iei de me?teri au cerut ca târgul s? nu mai aib? loc în paralel cu Zilele municipiului.

Târgul me?terilor din acest an se va desf??ura în perioada 18-20 iulie, în pia?a Casei de Cultur? ”Mihail Sadoveanu”. În acest sens, ordinea de zi a ?edin?ei de Consiliu Local de luni, 30 iunie, a fost suplimentat? cu înc? un proiect de hot?râre legat de aprobarea organiz?rii acestui eveniment.

Cheltuielile aferente acestei activit??i sunt în valoare de 3.650 lei. Banii provin din bugetul local. Organizatori sunt Muzeul Municipal, Prim?ria Municipiului ?i Asocia?ia Me?terilor Populari ?i Casa de Cultur?. Me?terii vor fi caza?i la internatul Colegiului Na?ional ”Mihail Sadoveanu” sau în internatul Colegiului Tehnic ”Unirea”, înc? nu s-a decis acest lucru.

Sursa

Comentarii

comentarii