Tăriceanu a fost ales președinte al PLR

tariceanuAst?zi, buy 2 august 2014, sales pre?edintele Senatului C?lin Popescu T?riceanu, healing a fost ales în func?ia de pre?edinte al Partidului Reformator Liberal (PLR). Oficialul a precizat mai apoi, în fa?a delega?ilor prezen?i la Congres, c? acest vot îi d? speran?a ?i încrederea c? va ajunge ?i pre?edintele României.

C?lin Popescu T?riceanu a fost ales, ast?zi, pre?edinte al Partidului Reformator Liberal, evenimentul oferindu-i acestuia încrederea c? va ob?ine ?i func?ia de pre?edinte al României, a?a cum a m?rturisit: „În ceea ce m? prive?te, votul dumneavoastr? îmi d? speran?? ?i încredere c? voi ajunge pre?edintele României ?i voi ajunge s?-i reprezint pe to?i românii ca un pre?edinte care î?i în?elege misiunea, o misiune dificil?, de responsabilitate, care înseamn? a realiza coeziunea la nivelul societ??ii, de a aduna energii în jurul unui proiect m?re? care s? ne fac? mai mândri ?i mai demni”.

Mai mult decât atât, T?riceanu ?i-a f?cut public? ?i convingerea c? echipa PLR va reu?i s? dea primul pre?edinte liberal al României: „Dragi colegi, to?i cei care suntem azi aici pe scen? ?i am fost ale?i de dumneavoastr? am primit un vot de încredere, un vot pe care eu îl interpretez într-un mod foarte simplu ?i clar: ne-a?i mandatat s? ducem mai departe liberalismul în România ?i v? mul?umim”.

Sursa

Comentarii

comentarii