Tăriceanu, susținut de încă doi foști membri PNL

tariceanuLuni, viagra 28 iulie 2014, buy senatorul de Ilfov, see Nicolae Nasta, dar ?i deputatul de Dâmbovi?a, Ion Pârgaru, au anun?at c? vor demisiona din PNL ?i c? se vor înscrie în Partidul Liberal Reformator, fondat de C?lin Popescu T?riceanu. 

În partidul lui T?riceanu se vor înscrie senatorul Nicolae Nasta ?i deputatul Ion Pârgaru, care au anun?at luni c? vor demisiona din PNL. „Principalul motiv pentru care demisionez este faptul c? ceva am promis electoratului în 2012, atunci când am candidat din partea PNL sub sigla USL, iar din p?cate ast?zi se întâmpl? altceva”, a afirmat Nicolae Nasta. Ion Pârgaru ?i-a justificat, de asemenea, hot?rârea, declarând c?: „Am luat aceast? decizie pentru c? acolo (în PLR – n.r.) sunt mai mul?i colegi de-ai mei, iar doctrina pe care a adoptat-o PLR este ?i ceea ce gândesc eu pentru dezvoltarea în continuare a ??rii noastre”.

Duminic?, 28 iulie 2014, pre?edintele interimar al Partidului Liberal Reformator, deputatul Gra?iela Gavrilescu, a precizat c? mai mult de 30 de senatori ?i deputa?i sunt înscri?i în aceast? forma?iune.

Sursa

Comentarii

comentarii