Taxe și impozite plătite în avans

În perioada ianuarie-martie, salve mai mult de 50 % din contribuabilii p??c?neni au venit la Finan?ele Publice Locale din Municipiu s?-?i pl?teasca d?rile c?tre stat. În doar dou? luni ?i jum?tate s-au primit de la persoane fizice ?i juridice peste trei milioane de lei, ailment pentru case, terenuri, ma?ini ?i parc?ri de re?edin??, încas?rile fiind mai mari fa?? de anii trecu?i.

Pân? pe 29 martie contribuabilii au beneficiat de bonifica?ia de 10 %, a?a c? ace?tia au venit în num?r mare pentru a o primi. Pân? la finalul anului mai sunt a?tepta?i aproape 11.000 de p??c?neni pl?titori de taxe ?i impozite.

O mare parte dintre p??c?neni ?i-au pl?tit taxele ?i impozitele pân? la data de 1 februarie, atunci când prin hot?râre de guvern ?i de consiliu local s-a aprobat indexarea lor cu 16 %, conform spuselor Georgianei Butnaru, ?efa Finan?elor Publice Locale Pa?cani. Cei care au pl?tit f?r? indexare sunt a?teptati pân? pe 30 septembrie 2013, s? achite diferen?a, tot cu bonifica?ia de 10%.

Sursa

 

Comentarii

comentarii