Taxi Ovidiu, alături de tine!

primaExperien?a în domeniul taximetriei pozi?ioneaz? TAXI OVIDIU pe un nivel superior în ceea ce prive?te profesionalismul ?i calitatea serviciilor. Misiunea TAXI OVIDIU r?mâne aceea de a oferi constant clien?ilor confortul ?i siguran?a de care au nevoie, sovaldi în timpul c?l?toriei.

TAXI OVIDIU se mândre?te cu:

–          un parc auto cu ma?ini foarte bine între?inute ?i verificate periodic

–          o gama larg? de autovehicule

–          preturi competitive pe pia?a de taximetrie

–          dispecerat modern

–          prima firm? de taximetrie din Pa?cani la care po?i face comand? pe Yahoo! Messenger, la id-ul taxiovidiu

–          varietate a serviciilor: taxi, transport marf? ?i asigur?ri RCA

–          asigurare de persoane si bagaje pentru clien?i la toate ma?inile

–          notorietate pe pia?a de profil din Pa?cani

–          ?oferi afla?i într-un proces permanent de formare ?i filtrare profesional?.

Anii de experien?? ajut? TAXI OVIDIU s? anticipeze dorin?ele clien?ilor ?i s? fie mereu acolo când ace?tia au nevoie. TAXI OVIDIU este mai mult decât o companie de taxi. Este partenerul t?u de încredere!

Pentru comenzi, pute?i suna la oricare din urm?toarele numere de telefon: 0748 035 444, 0770 703 342, 0726 225 444 ?i 0766 472 244.

Comentarii

comentarii