Tenorul Octavian Naghiu, decorat de Traian Băsescu

Octavian-NaghiuMiercuri, link 30 iulie 2014, cialis pre?edintele Traian B?sescu a semnat decretul de decorare a tenorului Octavian Naghiu, medicine pentru contribu?ia sa la promovarea României în lume. 

Tenorul Octavian Naghiu a fost decorat ast?zi de ?eful statului, în semn de apreciere a efortului ?i a contribu?iei pe care artistul le-a adus în sensul promov?rii României în lume. Într-un comunicat emis de Administra?ia Preziden?ial? s-a afirmat c?: „În semn de înalt? recunoa?tere ?i apreciere pentru întreaga sa carier? închinat? artei lirice române?ti ?i interna?ionale, impunându-se ca un exponent de prim rang al ?colii române?ti de canto ?i contribuind, pe aceast? cale, la promovarea României în lume, domnul pre?edinte Traian B?sescu a conferit Ordinul Meritul Cultural – în grad de Comandor, Categoria B – Muzic?, maestrului Octavian Naghiu, tenor”. Decorarea tenorului Naghiu Octavian a fost propus? de fostul ministru al Culturii, Gigel – Sorinel ?tirbu. 

Sursa

Comentarii

comentarii