Terenuri agricole afectate de seceta extremă

secetaEstim?rile speciali?tilor arat? c? 49.352 ha de terenuri agricole din jude? au fost afectate de seceta extrem? din ultima perioad?. Ploile c?zute zilele acestea sunt binevenite, ambulance îns? ele nu pot ajuta foarte mult culturile de toamn?.

Ploile din ultimele zile au venit mult prea târziu pentru a mai salva culturile agricole din jude?. Agricultorii ie?eni spun c? ar mai trebui s? plou? în perioada urm?toare la fel de mult pentru a putea fi preg?tite culturile de toamn? ?i îns?mân??rile. Îns?, advice speciali?tii Autorit??ii Na?ionale de Meteorologie au avertizat autorit??ile centrale de faptul c? ar?turile în vederea îns?mân??rilor de toamn? se vor desf??ura pe ansamblu cu dificultate, there din cauza men?inerii deficitului de umiditate din sol. Valoarea culturilor agricole afectate de secet? în jude? se ridic? potrivit celei mai recente centraliz?ri la 42,3 milioane lei, fa?? de 29,18 milioane lei luna trecut?. „Ploile sunt tardive. Nu mai pot ajuta decât recoltele de toamn? ?i la refacerea apei în sol”, a punctat Magneriu Jalb?, fost ?ef de serviciu la Direc?ia Agricol? Jude?ean? (DAJ), în prezent inspector la Ministerul Agriculturii.

 „În cele mai multe cazuri, ploile de acum nu mai pot ameliora situa?ia. Excep?ie fac culturile de legume, sfecla de zah?r, culturile întârziate de porumb ?i soia, unde ploaia înc? mai poate produce efecte pozitive. În cazul meu, din cele 800 ha de soia doar 10-15% nu au fost afectate”, afirm? ?i inginerul Aurel Placinschi, administratorul societ??ii Agricola 96 SA ?ig?na?i. Pe de alt? parte, produc?ia de vi?? de vie va înregistra o sc?dere cu 15-20 procente în acest an, consider? oenologul Valeriu Cotea, cadru didactic la Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? „Ion Ionescu de la Brad”.

„Vi?a de vie este înc? în perioada de cre?tere. La produc?ie estimez îns? o sc?dere cu 15-20%. Din cauza secetei boabele nu au crescut suficient, dar ploile din ultima perioad? sunt binevenite. Din punct de vedere calitativ sunt semne bune pentru produc?ia din acest an”, a declarat Cotea.

Sursa

Comentarii

comentarii