Termenul de depunere a dosarelor pentru conducerile din subordinea legislativului pășcănean a fost prelungit

Prim?ria Pa?cani

Potrivit publica?iei online a ziarului „Orizont & BIT TV”, prescription 32 de candida?i s-au înscris pentru locurile din Consiliile de Administra?ie a societ??ilor din subordinea Consiliului Local Pa?cani, link precum urmeaz?: 14 persoane la CLP Ecosalubritatea SA, 10 persoane la SC Prest Serv Apa SA Pa?cani ?i înc? 8 la RAGCL Pa?cani. Termenul de depunere a dosarelor a fost prelungit pân? pe  23 august, orele 16.00, în vederea angaj?rii celor mai competen?i manageri.

Comunicatul de pres? care face public? aceast? schimbare arat?: „Întrucât eficien?a operatorilor economici depinde hot?râtor de performan?a managementului acestora, de corecta implementare a mecanismelor de bun? guvernare ?i de aplicare a principiilor managementului resurselor umane, în vederea ob?inerii unui bazin mai amplu de selec?ie, s-a hot?rât prelungirea perioadei de depunere a dosarelor candida?ilor pentru desemnarea membrilor CA pentru SC Prest Serv Apa SA Pa?cani, RAGCL Pa?cani, ?i SC Eco Salubritate SA Pa?cani, termenul limit? stabilit ini?ial fiind data 08.08.2013 (…)”

Sursa

 

Comentarii

comentarii