”Testamentul Mariei”, de Colm Toibin, acum şi la Editura Polirom

carti”Testamentul Mariei”, thumb de Colm Toibin, ap?rut de curând în colec?ia „Biblioteca Polirom”, reia povestea femeii care ajunge s?-?i vad? fiul, pe Iisus Hristos, r?stignit. Nominalizat la prestigiosul Booker Prize în 2013, romanul a fost tradus din limba englez? de Irina Bojin ?i este disponibil ?i în edi?ie digital?, informeaz? editura.

În noul s?u roman, „o carte perfect?, tulbur?toare, emo?ionant? ?i zguduitoare” (The New Statesman), Colm Toibin nu doar dezv?luie cititorilor o viziune subiectiv?, ci ?i readuce din istorie o femeie cu tot omenescul din ea.

Personajul principal al romanului este mama cea neîmp?cat? cu ucenicii datorit? c?rora a ajuns la Efes, cu faptele fiului ?i mai ales cu sine îns??i. Ea î?i a?teapt? sfâr?itul ?i se treze?te confruntat? cu str?dania celor doi ucenici de a transpune în scris cele petrecute, cu dorin?a lor de a confirma ca martori miracolele la care au luat parte. (…) Maria cea împietrit? în durerea ?i judecata aspr? fa?? de sine pare c? nu în?elege ?i nu vrea s? în?eleag? spusele ucenicilor care judec? toate cele petrecute cu fiul ei ca voin?a tat?lui. Tacit, ea prive?te totul cu ochii unei mame al c?rui fiu s-a tot îndep?rtat de ea pân? când ajunge s? le apar?in? altora, s? aduc? o nou? credin??. Testamentul Mariei propune alt? viziune asupra dramei cristice, a fiului care s-a desprins de propria mam?, desprindere care nu o lini?te?te ?i o las? neîmp?cat? pân? la moarte”, declara Elisabeta Lasconi despre roman în România literar?.

Colm Toibin se folose?te în ”Testamentul Mariei” de cinismul romanelor lui James Joyce. Pu?ini au avut curajul s? se imagineze observatori ai vie?ii Fecioarei Maria chiar în interiorul evenimentelor ce alc?tuiesc aceast? via??” este prezentat în The New York Review of Books.

Primul roman al lui Colm Toibin (”Sudul”, 1990) a fost distins cu Irish Times Literature Award în 1991. C?r?ile urm?toare au confirmat premiul de debut, c?ci toate au ob?inut premii sau nominaliz?ri importante: ”Ierburile în fl?c?ri” (1992) a câ?tigat Encore Award, ”Povestea nop?ii” (1996; Polirom, 2002) a primit Ferro-Grumley Award în 1997, ”Farul din Blackwater” (1999) a fost nominalizat la Booker Prize, ”Maestrul” (2004; Polirom, 2007) a fost nominalizat la Man Booker Prize ?i distins cu IMPAC Prize, Los Angeles Times Novel of the Year Award ?i Prix du Meilleur Livre Etranger, iar ”Brooklyn” (2009) a câ?tigat Costa Novel Award pentru anul 2009.

Sursa

Comentarii

comentarii