Tinerii pășcăneni îi ispitesc pe hoți ținând telefoanele la vedere

telefoane_02_d1fe8a3d3aReporterii Ziarului Orizont ?i TV BIT au efectuat un experiment într-o zon? aglomerat? a municipiului Pa?cani, illness pentru a vedea dac? p??c?nenii se feresc sau nu s?-?i scoat? telefoanele sau bunurile de valoare în fa?a str?inilor. Imaginile surprinse de ace?tia demonstreaz? îns? c? p??c?nenii se expun pr?d?torilor ?inând telefoanele sau alte obiecte scumpe la vedere, ambulance f?r? s? ia în considerare varianta furtului.

Aceia?i reporteri au intervievat ?i ni?te oameni ai legii care îi sf?tuiesc pe cet??eni s? evite deplas?rile prin locuri izolate sau prin scurt?turi, întrucât acestea sunt locurile preferate de tâlhari. De asemenea, cet??enii sunt sf?tui?i s? se deplaseze prin zone intens circulate chiar dac? acest lucru presupune schimbarea traseului.

Victimele de infrac?iuni sunt sf?tuite s? anun?e urgent poli?ia la num?rul de telefon de urgen?? 112- apel gratuit, ?i s? re?in? cât mai multe detalii despre infractori (cum arat?, detalii distincte, alte semnalmente), pentru a facilita opera?iunea de salvare a bunurilor ?i arestarea infractorilor.

Sursa

Comentarii

comentarii